Utlåning av föreningens vapen

Från och med säsongen 2024 har reglerna för utlåning av föreningens vapen skärpts.
Vapen lånas endast ut till medlemmar som godkänts av styrelsen för vapenlån.

En lista över medlemmar godkända för vapenlån finns anslagen i kassunen.

Listan omfattar aktiva skytteinstruktörer, provledare, vapenansvariga och de som arbetar med uthyrning. Utlåning får ske vid utbildning, provtagning, klubbtävlingar och uthyrningar.