STYRELSEN HÖGLANDETS VILTVÅRDSAVDELNING

ORDFÖRANDE


mobil

SEKRETERARE

mobil

ORG NR XXXX -XXX


POSTGIRO XXXXXX

KASSÖR

XXXXXXX

mobil

LEDAMOT

XXXXXXXXXXXXXXXX

mobil 

XXXXXXXX

mobil 

LEDAMOT

LEDAMOT

XXXXXXX

mobil

LEDAMOT

XXXX

mobil 

  VI ÄR MEDLEMMAR I

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

HÖGLANDETS VVA HAR  VARIT AKTIVA PÅ SKYTTECENTRET SEDAN 2004, DÅ ANLÄGGNINGEN TOGS I BRUK.

Följ Jägarnas Riksförbund på facebook

PÅ ANLÄGGNINGEN KAN DU TRÄNA SKYTTE I OLIKA FORMER, SÄKER VAPENHANTERING, TA JÄGAREXAMEN M.M.