STYRELSEN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

I samarbete med Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund 

  Jägarnas Riksförbund

NÄSSJÖ
JAKTSKYTTECENTER

Banor för träning och tävling

F104 Bana godkänd för Jägarexamen


STYRELSEN HÖGLANDETS VILTVÅRDSAVDELNING

ORDFÖRANDE


mobil

SEKRETERARE

mobil

ORG NR XXXX -XXX


POSTGIRO XXXXXX

KASSÖR

XXXXXXX

mobil

LEDAMOT

XXXXXXXXXXXXXXXX

mobil 

XXXXXXXX

mobil 

LEDAMOT

LEDAMOT

XXXXXXX

mobil

LEDAMOT

XXXX

mobil 

  VI ÄR MEDLEMMAR I

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

HÖGLANDETS VVA HAR  VARIT AKTIVA PÅ SKYTTECENTRET SEDAN 2004, DÅ ANLÄGGNINGEN TOGS I BRUK.

Följ Jägarnas Riksförbund på facebook

PÅ ANLÄGGNINGEN KAN DU TRÄNA SKYTTE I OLIKA FORMER, SÄKER VAPENHANTERING, TA JÄGAREXAMEN M.M. 

Copyright © Nässjö Jaktskyttecenter 2020