STYRELSEN NÄSSJÖ JAKTSKYTTECENTER

JAN SPJUTH

mobil 070-323 12 21

ORDFÖRANDE

mobil 070-600 69 13

LEDAMOT

ÅKE JONSSON

LEDAMOT

PETER RÅDEFJÄLL

mobil 070-23 998 48

GREGER ERICSSON

mobil 70-369 92 69

SEKRETERARE

LEDAMOT

ENOCK SKOGMAN

mobil 70-318 49 12

LEDAMOT

MATILDA FÄGERSKJÖLD

mobil 076-047 52 98

LEDAMOT

JOAKIM ÅBERG

mobil 072-376 37 92

LEDAMOT

GUSTAV ÖBERG

mobil 070-436 74 10

DAVID JONSSON

mobil 070 514 32 29

LEDAMOT

HAR DU FRÅGOR, ÖNSKEMÅL ELLER NÅGOT
ANNAT DU FUNDERAR ÖVER, ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA NÅGON

AV OVANSTÅENDE LEDAMÖTER.

Föreningens målsättning är att kunna erbjuda flickor och  pojkar en trivsam och trygg social miljö, där de kan utvecklas i sin sport och bli delaktiga i klubbens verksamhet och utformning.
Till detta är Jägarexamen starten.