ORDFÖRANDE

GREGER ERICSSON

mobil 070-369 92 69

KASSÖR

ULF CLAESSON

mobil 070-555 06 62

LEDAMOT

JANNE KARLSSON

mobil 070-601 98 13

ORG NR 827000-5922


POSTGIRO 345288-5

STYRELSEN NÄSSJÖORTENS JAKTVÅRDSFÖRENING

SEKRETERARE

RICHARD HAGELBERG

mobil 076-0196 46 45

LEDAMOT

JAN SPJUTH

mobil 070-323 12 21

LEDAMOT

VEINE CLAESSON

mobil 070-547 03 51

LEDAMOT

BERTHOLD
WILNERZON-THÖRN

mobil 072-333 67 57

VI ÄR MEDLEMMAR I

FÖRENINGEN NÖJFV BILDADES DEN 13 AUGUSTI 1932.
ÅR 1933 TOG FÖRENINGEN NAMNET NÄSSJÖORTENS JAKTVÅRDSFÖRENING.


EN FÖRENING MED EN HISTORIA LÅNGT TILLBAKA.

PÅ ANLÄGGNINGEN KAN DU TRÄNA SKYTTE I OLIKA FORMER, SÄKER VAPENHANTERING, TA JÄGAREXAMEN M.M.