Vi behöver fler funktionärer

Vi behöver fler funktionärer som hjälper till i skjutlagen på våra träningar.

Det handlar om att jobba en tisdag kväll och en lördag förmiddag på våren

och en tisdag kväll och en lördag förmiddag på hösten. Arbetet består i att

starta upp/stänga ner banor, sköta markering på älgen ...


Intresserad ?   Hör av dig till   Greger 070 369 9269 eller Jan 070 323 1221