Ammunitionsförsäljning

Vi säljer övningsammuntion avsedd att användas på skjutbanan till förmånliga priser.

All försäljning sker mot uppvisande av originallicens.

Kravet på licens har alltid funnits, däremot har skjutledarna nu enats om att efterlevnaden skall bli 100%