STYRELSEN NÖJVF

i samarbete med Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund

Banor för träning och tävling

F104 Bana godkänd för Jägarexamen


STYRELSEN NÄSSJÖORTENS JAKTVÅRDSFÖRENING

ORG NR 827000-5922


POSTGIRO 345288-5

Ordförande


Greger Eriksson


tel 070-3699269

Vice Ordf.


Bengt-Ove Wiktorsson


tel 070-5852008

Kassör


Ulf Claesson


tel 070-5550662Ledamot


Jan SpjuthLedamot

Janne Karlsson
tel 070-6019813

Ledamot


Berthold Wilnerzon-Thörn


072-3336757

Ledamot


Veine Claesson     


tel 070 - 5470358

NÄSSJÖ JAKTSKYTTECENTER


                 Copyright  ©  Nässjö Jaktskyttecenter 2015